Vyberte stránku

Cloverleaf

Design: David Škaroupka, Arnošt Vespalec

Objekt byl navržen primárně jako testovací parametrizovaná geometrie pro ověření tisknutelnosti, vystavitelnosti a dalších tiskových parametrů. Jedná se o jeden z prvních objektů vyrobených jako série artefaktů s různými proporcemi vnitřních regionů. Pro svůj optimistický charakter se stal jedním z oblíbených produktů 3Deposition. Jde o čistě solitérní objekt vyrobený v centru ADMAS VUT v Brně pomocí průmyslového robotu KUKA KR60L 30-3 z materiálu MF 3D 100 technologií 3DCP (3D contruction printing).